HomeVoor wieWie ben ikPraktijkgegevensVisie en achtergronden Lezingen en cursussenMoermandieet, Voeding bij kanker

Hartschool Therapeuticum Aurum, Zoetermeer: Gezonde impulsen voor het hart.

Een hartprobleem raakt de mens in zijn diepste wezen en roept bij de patiënt en zijn of haar omgeving veel vragen op : Wat houdt mij eigenlijk gezond? Wat kan ikzelf aan mijn genezing bijdragen?

In Duitsland is in de afgelopen jaren binnen de antroposofische gezondheidszorg een programma voor hartpatiënten ontwikkeld, dat bekend is geworden onder de naam Hartschool.

Binnen het therapeuticum Aurum biedt een groep artsen en therapeuten een serie van zeven bijeenkomsten aan. Hierin wordt aandacht geschonken aan medische achtergronden, gezonde voeding, beweging, kunstzinnige activiteiten en biografische aspecten.

Lichaam, ziel en geest worden hierbij in een harmonisch samenspel aangesproken.

Aanvang: najaar 2020. De eerste bijeenkomst is op een zaterdag, vervolgens 7 donderdagavonden (incl. maaltijd)

Meer info via www.therapeuticumaurum.nl

 
(c) 2011 Nica - Disclaimer - Privacyverklaring